Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životopis

Jméno a příjmení: Eva Mazurová

Vzdělání:

červen 2013 magisterská zkouška - MgA.

září 2010 - červen 2013 Navazující magisterské studium na Fakultě restaurování - Univerzita Pardubice

Ateliér restaurování a konzervace písemných památek

prosinec 2008 licence Ministerstva kultury   

Restaurování uměleckořemeslných děl z papíru – knižní vazby, papírového aktového materiálu, vzácných tisků a rukopisů

září 2008 – červen 2009 Škola muzejní propedeutiky – základní kurz

červen 2005 bakalářská zkouška - BcA.

teoretická práce: Knihy Daniela Adama z Veleslavína

praktická práce: restaurování dvou celokožených vazeb – Adam Václav Michna z Otradovic, 

Svatoroční muzika, 1661; Pavel Kristián z Koldína, Práva městská …, 1582

2001 – 2005 Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl,o.p.s.

Ateliér restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a ostatních dokumentů

1999 – 2001 SOU uměleckořemeslné s. r. o.

Obor Umělecký keramik

1999 – 2001 Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola, s. r. o.

Obor Péče o památky

červen 1999 státní jazyková zkouška z anglického jazyka

1998 – 1999 Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka

květen 1998 maturitní zkouška

1994 – 1998 gymnázium v Praze

Jazykové znalosti:

angličtina – státní jazyková zkouška

francouzština, němčina - komunikativně

Odborná praxe:

současnost soukromý restaurátor

září 2007 - leden 2014 Židovské muzeum Praha vedoucí restaurátorské dílny papíru

duben 2005 – srpen 2007 Galerie hlavního města Prahy konzervátorka a restaurátorka papíru depozitárnice: sbírka kresby, grafiky a fotografie

září, říjen 2004 odborná stáž v Biblioteca Nationale, Florencie, Itálie

prosinec 2003 zajištění sbírky afrického umění v Letohrádku královny Anny pro Správu pražského hradu pod vedením Bronislavy Bacílkové

listopad 2003 průzkum plánů architekta Josefa Mockera pro Archiv Pražského hradu pod vedením Libora Kodyma

červenec – srpen 2003 vysoušení zatopených plánů Archivu architektury Národní technické muzeum

podzim 2002 průzkum plánů architekta Kamila Hilberta pro Archiv Pražského hradu pod vedením Libora Kodyma

červenec 2002 odborná praxe SÚA, Milady Horákové 133, Praha 6 Letná pod vedením Ing. J. Dernovškové

srpen 2002 odborná praxe SÚA, Archivní 2257/4, Praha 4 Chodovec pod vedením Dr. ing. Michala Ďuroviče

2001 – 2002 průzkum sbírky starých rukopisů v Archivu Pražského hradu pod vedením Jiřího Vnoučka